Konferencja "Kultura ludowa jako żywy element aktywności obywatelskiej Polaków"


Gmina Bukowsko, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku oraz FundacjaMisji Obywatelskiej zaprasza na konferencję „Kultura ludowa jako żywy element aktywności obywatelskiej Polaków „  26 sierpnia 2022 r. w Domu Ludowym w Bukowsku.
HARMONOGRAM:
Godz. 12:00 – Uroczysta inauguracja seminarium
Godz. 12:15 – Kultura ludowa jako żywy element aktywności obywatelskiej Polaków, Mieczysław Czytajło
PRELEGENT:
Mieczysław Czytajło - Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie – nauki społeczne; Uniwersytet Jagielloński – studia podyplomowe – zarządzanie oświatą. Nauczyciel, od ponad 25 lat dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury: Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie. Członek - założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, inne organizacje: m.in. Akademia Dziedzictwa Kresów - Towarzystwo Kultury Pamięci im. Księcia Adama Kardynała Sapiehy, Fundacja FRIL, Polski Związek Łowiecki.
Współtwórca HARASYMIADY, im.in. pomysłodawca i inicjator Ogólnopolskich Konkursów Fotograficznych: Kapliczki i zabytki sakralne Karpat, Poezja J. Harasymowicza w obiektywie, licznych konkursów i projektów muzycznych; współpracuje w organizacji warsztatów muzycznych i pokazów kulinarnych (m.in. z Orkiestra Jednej Góry Matragona, szkoły i placówki kultury)
Wieloletni prelegent i juror konkursów kulinarnych Kresowe Jadło w Baszni Dolnej (w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Kresowego), autor artykułów w wydawnictwach okolicznościowych i lokalnych; pasjonat i znawca kuchni regionalnych, szczególnie kresowej, autor pokazów kulinarnych (kuchnia staropolska i regionalna); klasyfikator grzybów.