zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05
Znajdujesz się w: Strona główna / Informator / Aktualności

Aktualności

 
2017-04-11

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

- iko_fundusze_europejskie_f_spojnosci.jpg

 Bukowsko 2017-04-10

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

 

 

MIESZKAŃCY GMINY BUKOWSKO

Zakończony został etap badania ankietowego, wszystkie ankiety zostały poddane analizie. Dziękuje mieszkańcom za zaangażowanie w prowadzonych konsultacjach społecznych
w sprawie programu rewitalizacji

Badanie ankietowe pozwoliło poznać opinie mieszkańców na temat aktualnych potrzeb
w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwań mieszkańców
w kierunku ożywienia społeczno-gospodarczego.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Bukowsko na lata 2017-2023 trwają nadal. Program rewitalizacji będzie nowym dokumentem opracowanym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, w oparciu o wyznaczone kryteria zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 r. Program Rewitalizacji musi uzyskać pozytywną ocenę Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.

Dokument ten jest niezbędny do pozyskania środków finansowych na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.

Obecnie prowadzony na ukończeniu jest etap diagnostyczny, obejmuje on analizę problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych.. Zebrane dane statystyczne a także dane pozyskane z ankiet mieszkańców posłużą nam do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Do wyznaczonego obszaru rewitalizacji zbierane będą propozycje zadań do Programu Rewitalizacji.

Propozycje będzie mógł złożyć każdy: mieszkaniec, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa. Zgłaszane zadania w ramach programu muszą być podporządkowane celom społecznym związanym z redukcją ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz podnosić  jakość życia mieszkańców. Wpisanie zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji stwarza szansę ubiegania się o środki unijne na jego realizację.

Zapraszam mieszkańców do aktywnego udziału we wspólnym tworzeniu programu rewitalizacji, zapraszam na warsztat który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r
 o godz.900 w sali nr 9  w Urzędzie Gminy Bukowsku.

Tematem warsztatu będzie:

Diagnoza obecnego stanu.

Prezentacja propozycji obszarów rewitalizacji

Prezentacja założeń do Programu Rewitalizacji

                                                                                                                                         Wójt Gminy Bukowsko

Piotr Błażejowski

- -
 
Urząd Gminy Bukowsko,
Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie
tel.: 013 4674015, fax: 013 4674466, email: sekretariat@bukowsko.pl
NIP: 687-14-66-940, Regon: 000536114
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x