zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05
Znajdujesz się w: Strona główna / Informator / Aktualności

Aktualności

 
2017-02-17

Wójt Gminy Bukowsko poszukuje kandydatów do programu "Lokalny animator sportu" na obiekcie Orlika Bukowsko

 

Wójt Gminy Bukowsko poszukuje kandydatów do programu  „Lokalny  animator sportu” na obiekcie Orlika Bukowsko

Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Projekt „Lokalny Animator Sportu” realizowany będzie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2017 r. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” składać się będzie z części wypłacanej w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą JST. Animator realizuje w programie 138 godzin miesięcznie, przy zatrudnieniu 2 animatorów 69 godzin dla każdego animatora miesięcznie.

 

I.         Podstawowe zadania animatora i zakres wykonywanych czynności:

1).    inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,

2).    realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,

3).    współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,

4).    współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,

5).    współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,

6).    promocja gminy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,

7).    organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,

8).    angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki.

9).    Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.

10).    Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.

11).    Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.

12).    Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

 

II.        Wymagania:

-Ukończony 18 rok życia,

-Wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie fizyczne,

-Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,

-Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j.t. z 2016 poz. 176 ze zm.).

 

III.      Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,

Przygotowanie pedagogiczne,

Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

 V.       Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 VI.     Miejsce wykonywania pracy

– Obiekt sportowy Orlik w Bukowsku

 VII.    Forma i okres zatrudnienia – Umowa zlecenie.

VIII.   Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 22 lutego 2017 r. do godz. 15:00, w sekretariacie Urzędu Gminy z dopiskiem „Animator – Orlik″.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy.

 

- -
 
Urząd Gminy Bukowsko,
Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie
tel.: 013 4674015, fax: 013 4674466, email: sekretariat@bukowsko.pl
NIP: 687-14-66-940, Regon: 000536114
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x